Uğur Can Arıkan

Ticari Ahlak ve ETİK

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Benden bu hafta

Sevgili Haber Trafik okuyucuları,

“Benden bu hafta” köşemizde Ticari Ahlâk (Etik) nedir bunlar hakkında konuşacağım.

1.Bölüm

Etiği sadece din eğitiminde bulamazsınız. Her gün etikle karşılaşıyorsunuz ve aynı zamanda işin ayrılmaz bir parçasısınız. İnsanların iş ahlakı ve iş ahlakı olarak tekrar size geri dönüşü elzemdir. İkisinin ekonomi ile ne alakası olduğunu ve hangi yetkilere sahip olduklarını buradan kısaca bahsedeceğim.

Etik tanımı:

İşle ilgili etik konusuna başlamadan önce, aşağıdaki bölümde genel etik hakkında kısa bir açıklama bulacaksınız.

Etik, bir felsefe alanıdır ve insan eylemleriyle ilgilenir. Özellikle insanların neden o şekilde davrandıkları ve bu eylemlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği ile ilgilidir aslında.

Tanımlama :

Terim olarak Etik antik Yunan ahlakından türetilmiştir. Tercüme edildiğinde bu, alışkanlık, gelenek veya görenek gibi bir durum anlamına gelir. Etik, esas olarak ahlaki eylem ve bu eylemin gerekçelendirilmesi ve yansıtılması ile ilgilidir.

Etik, insanların nasıl iyi ya da kötü davrandığına dair kılavuzlar sağlamalıdır. Ayrıca etik, bu eylemi değerlendirebilmek ve eylemin arka planını anlayabilmek için yardımcı olmalıdır. Sonuç olarak insanlar etik yardımıyla doğru kararlar alabilirler.

Aslına baktığımızda, Etik iki temel soruyu gündeme getirir.

Ne yapmalıyım?

Nasıl doğru davranırım?

Bir yandan doğru davranışlarla ilgili, diğer yandan insanların her zaman farklı ilgi alanlarına sahip olmasından kaynaklanan sorunlarla da ilgilidir. Burada sadece yapılanlara değil, bunların arkasında yatanlara da odaklanılır. Yalanlar genellikle olumsuz kabul edilir insanlar arasında.

Ya gerçek diğer kişi için zararlıysa ya da bir ölüm kalım meselesiyse?

Nasıl davranırdın; Birçok durumda nasıl davranmanız gerektiğini söylemek kolay değildir elbette. Etik tam olarak budur işte. İlk doğruları insanlara söylemek mi, yoksa yalanla durumu ötelemek mi !!!

İş ahlakı :

İş etiği, modern ekonomide genel bir arada yaşama için olası kurallar ve yaklaşımlar ve bunun sonucunda ortaya çıkan davranışlarla ilgilenir.

İş etiğinin konuları örneğin egoizm, fedakarlık ve karşılıklılıktır. Bencilliğe aşina olabilirsiniz. Bencilce düşünmek ve hareket etmekle ilgili. Fedakarlık, özverili bir düşünme ve hareket etme biçimini tanımlar ve bencilliğe dayanır. Karşılıklılık, insanların ve karşılıklı davranışlarının birbirine bağlı olduğu gerçeğini ifade eder.

Örnek :

Basit bir örnek olarak bencillik konusunu ele alalım.

Canınız dondurma yemek istiyorsa ve eve geldiğinizde fazla bir şey kalmadığını görüyorsanız, gerisini ailenizle paylaşmadan ve onlara haber vermeden yemek bencillik olur. Yani her şey seninle ve dondurma arzunla ilgili aslında. Diğer kalanı aile üyeleri dondurma yiyememişlerdir. Bu seninle etik davranışınla ilgili olduğu ve umursamadığını gösterir.

İş etiği tanımı:

İş ahlakı, iş ahlakının bir parçasıdır. Kurumsal düzeyde ahlaki değerler ve etik normlar ile ilgilenir. Özellikle COVID-19 zamanlarında mallar ve mikroçip teknolojisi gibi üretim faktörleri bazen çok yetersiz kalmıştır. Şirketlerin etik kararlar alması özellikle önemlidir bu konuda.

Bununla birlikte iş etiği bireysel şirketlerde daha da derinlere iner ve onların liderliği ve değerleri ile ilgilenir. Temel olarak bir şirketin hangi ahlaki değerleri temsil etmesi gerektiği sorusu ile ilgilidir.

Sonuç olarak başka bir soru ortaya çıkıyor. Ahlaki yönler, şirketlerin kâr etmeye odaklanması gerçeğiyle nasıl birleştirilebilir?

Ekonomi kâr elde etmek için tasarlandığından, ekonomi ve etik birbirini dışlayan alanlar olarak sunulur. Bu nedenle genellikle ekonominin sosyal, çevresel veya insani sorunları göz ardı ettiği varsayılır.

Ancak bu suçlama doğru değil çünkü şirketler ancak kâr ederek istihdam sağlıyor. Eğitime ya da yeniliklere yatırım ancak şirketlerin belli bir kâr elde etmesi durumunda yapılabilir.

Kazançların ahlaki açıdan ayıplanacak bir şeyler olmadığını, gerekli olduğunu hatırlayabilirsiniz. Bu bağlamda kurumsal etik, şirketlere hem ekonomik hem de sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayan yönergeler sağlama amacına hizmet eder.

İş etiği, iş etiğinin bir parçası olmakla birlikte, bu iki alanı hiçbir şekilde bir tutmamalısınız.

İş etiğinin aksine, iş etiği çok spesifiktir ve şirketler için ve şirketler içindeki davranış kurallarını ele alır. Sonuç olarak, iş etiği, iş etiğinin bir parçası olarak görülebilir.

İş etiği araçları:

İş etiği, ahlaki davranışı teşvik etmek için çeşitli araçlar kullanır. Şirkette etik olarak adil davranış olmalıdır.

Şirketlerin genellikle değer yönetimi gibi yalnızca ekonomik hedeflere ulaşmaya ve bunları uygulamaya odaklanmaya odaklanan alanları vardır. Değer yönetimine ek olarak, örneğin kurumsal sosyal sorumluluk olarak da bilinen kurumsal tanımlar veya toplumda sosyal sorumluluğun üstlenilmesi vardır.

Sosyal sorumluluk sadece sosyal konuları değil, aynı zamanda ekolojik ve ekonomik konuları da içerir. Başka bir deyişle ekonomiyi, çevreyi, siyaseti ve toplumu dikkate alan sürdürülebilir kalkınma olarak devam eder.

Şirketler sadece işlerine bakmamalı, bilinçli hareket etmeli ve belirli bir rol model olmalı ve olmalıdır. Bu daha çok şeyleri ele alma ve bakış açısı anlamına gelir. Özellikle çalışanların görüşlerini içeren veya kaynakların ve çevrenin dikkatli kullanımını içeren bir yönetim tarzı rol model olarak anlaşılabilir.

 1.Bölüm sonu devam edecek…

 Sağlıkla Kalın…

Bir Cevap Yazın

Bizi Takip Edin